Kungsörs Baptistförsamling
Oktober 2019

v. 40
1 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
2 on 14:00 Nyfiken på...-träff
"Lust att skapa"
Konstnärerna Barbro och Göran Tallroth delar med sig av sina tankar kring det egna skapandet.
3 to 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)
4 fr 17:30 Taco-kväll i Centrumgården
5 10:00 Kreativ lördag
Kom och skapa tillsammans med andra.
kl. 10-16
6 11:00 Gudstjänst med Nattvard
"Jesus som Överstepräst"
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola
Utgångskollekt till vår barmhärtighetssyster i Vitryssland
v. 41
8 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
10 to 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)
18:30 Växa vidare - bibelsamtal
12 09:30 Regionfest på Karlskoga Folkhögskola
för Equmeniakyrkan Region Svealand
13 11:00 Tillsammansgudstjänst
i Pingstkyrkan
Vi får besök av en detektiv...
v. 42
15 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
17 to 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)
18:30 Växa vidare - bibelsamtal
19 18:00 Ungdomssamling
20 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola
Kollekt till vårt ungdomsförbund Equmenia
v. 43
22 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
24 to 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)
27 11:00 Gemensam gudstjänst
i Elimkyrkan, Eskilstuna
v. 44
31 to 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)