Kungsörs Baptistförsamling
December 2019

v. 48
1 11:00 1:a Adventsgudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
Sångsolist Erik Anders, Pianist Anette Anders
Kollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete
Söndagsskola
v. 49
3 ti 19:00 Körövning i Kristinagården
inför Julkonserten
4 on 14:00 Nyfiken på...-träff
"Vintage Brass"
Blåsorkestern från Eskilstuna, under ledning av Ferri Dobondi, besöker oss återigen i början av adventstiden
6 fr 17:30 Taco-kväll i Centrumgården
7 10:00 Kreativ lördag
Kom och skapa tillsammans
kl. 10-16
8 11:00 Tillsammansgudstjänst
Julavslutning för söndagsskolan
Barnvälsignelse
Erik Lindberg predikar
v. 50
10 ti 19:00 Körövning i Kung Karls kyrka
inför Julkonserten
14 18:00 Ungdomssamling
15 11:00 Gudstjänst med Nattvard
Bengt-Göran Backman predikar
Utgångskollekt till vår Barmhärtighetssyster i Vitryssland
13:00 Marknadskaffe i Centrumgården
v. 51
17 ti 19:00 Körövning i Kung Karls kyrka
inför Julkonserten
21 18:00 Julkonsert i Kung Karls kyrka
obs begränsat antal platser, kom i tid
22 11:00 Julbön
v. 52
29 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar