Kungsörs Baptistförsamling
Februari 2020

v. 05
2 11:00 Gudstjänst med Nattvard
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola för barnen
Dop
Utgångskollekt till vår Barmhärtighetssyster i Vitryssland
Kort församlingsmöte efter kyrkfikat
v. 06
3 19:00 Körövning
5 on 14:00 Nyfiken på...-träff
"En bibelöversättares resa"
Britten & Sören Årsjö, språkforskare och översättare berättar
7 fr 17:30 Taco-kväll i Centrumgården
9 11:00 Församlingens årshögtid
v. 07
12 on 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)
15 10:00 Kreativ lördag
Kom och skapa tillsammans. Kl. 10-16
18:00 Lovsångskväll
Tyvärr inställd
16 11:00 Gudstjänst
Erik Lindberg predikar
Söndagsskola för barnen
v. 08
17 19:00 Körövning
19 on 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)
23 11:00 Gudstjänst
Håkan Persson predikar
Söndagsskola för barnen
v. 09
26 on 10:00 Bön
i andaktsrummet (ingång från gården)
27 to 14:00 Sångstund på Misteln