Kungsörs Baptistförsamling
Oktober 2020

v. 40
1 to 18:30 Alpha-kurs
3 16:00 Församlingsträff
4 11:00 Gudstjänst
"Styrk modet" Nehemja 6
Göran Tallroth predikar
Max 50 personer
Söndagsskola för barnen
v. 41
5 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
6 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
7 on 10:00 Bön
i kyrksalen
8 to 18:30 Alpha-kurs
11 11:00 Gudstjänst med Nattvard
Stå för ditt hus - Nehemja 7
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola för barnen
Utgångskollekt till vår barmhärtighetssyster i Belarus
v. 42
12 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
13 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
14 on 10:00 Bön
i kyrksalen
15 to 18:30 Alpha-kurs
18 11:00 Gudstjänst
Var glad i Gud - Nehemja 8
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola för barnen
19:00 Digital Regionfest
Vi möts i Centrumkyrkan för att delta i Regionfesten som kommer att innehålla information om vårt gemensamma internationella arbete genom Equmeniakyrkan
v. 43
19 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
20 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
21 on 10:00 Bön
i kyrksalen
22 to 18:30 Alpha-kurs
24 Seminariedagen framflyttad till våren 2021
09:00 Arbetsdag på Lärsätersgården
25 11:00 Gudstjänst
Skriv avtal - Nehemja 10
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola för barnen
v. 44
26 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
27 ti 18:00 Scouterna har höstlov
28 on 10:00 Bön
i kyrksalen
29 to 18:30 Alpha-kurs