Kungsörs Baptistförsamling
November 2020

v. 44
1 11:00 Gudstjänst
med ljuständning och Nattvard
Bengt-Göran Backman predikar
Max 50 personer
Söndagsskola för barnen
Utgångskollekt till vår Barmhärtighetssyster i Belarus
v. 45
2 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
3 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
4 on 10:00 Bön
i kyrksalen
5 to 18:30 Alpha-kurs
7 Heldag i Centrumkyrkan för Alpha-kursen
18:00 Helgmålsbön på YouTube
8 11:00 Gudstjänst
Eva Andreas predikar
Kollekt till barn- och ungdomsförbundet Equmenia
Söndagsskola för barnen
v. 46
9 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
10 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
11 on 10:00 Bön
i kyrksalen
12 to 18:30 Alpha-kurs
14 16:00 Församlingsmöte
Inställt på grund av ökad smittspridning
18:00 Helgmålsbön på YouTube
15 11:00 En hälsning ges på YouTube
v. 47
16 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
17 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
18 on 10:00 Bön
Vi möts via zoom
21 18:00 Helgmålsbön på YouTube
22 11:00 Ingen sändning denna vecka
Se gärna tidigare sändningar
v. 48
23 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.
24 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
25 on 10:00 Bön
Vi möts via zoom
28 18:00 Helgmålsbön på YouTube
29 11:00 Adventsgudstjänst på YouTube
Konungen kommer
Bengt-Göran Backman predikar
v. 49
30 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är.