Kungsörs Baptistförsamling
December 2021

v. 48
1 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
5 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
Nattvard
Utgångskollekt till vår barmhärtighetssyster i Belarus
Söndagsskola för barnen
v. 49
6 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
8 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
10 fr 10:00 Köksbordet
Centrumgården öppen kl. 10-14.
Kom in på en fika, pratstund och gemenskap.
12 11:00 Gudstjänst
Daniel Edenholm predikar
Söndagsskola för barnen - terminsavslutning
13:00 Marknadskaffe i Centrumgården
Välkommen in i värmen!
v. 50
13 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
15 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
19 11:00 Gudstjänst
Gunilla Gustavsson Söderberg predikar
v. 51
20 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
26 11:00 Ekumenisk gudstjänst
i Kung Karls kyrka
Bengt-Göran Backman predikar
v. 52
27 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är