Kungsörs Baptistförsamling
Maj 2022

v. 17
1 11:00 Gudstjänst med Nattvard
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola för barnen
Utgångskollekt till vår barmhärtighetssyster i Belarus
Församlingsmöte efter kyrkfikat

(Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin)
v. 18
2 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
3 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
4 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
5 to 18:30 Alpha-kurs
6 fr Alpha-helg fredag-lördag
på Lärsätersgården
18:00 Äntligen fredag!
För dig upp till 15 år
8 11:00 Gudstjänst
Erik Lindberg predikar
Söndagsskola för barnen
v. 19
9 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
10 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
11 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
12 to 18:30 Alpha-kurs
13 fr 18:00 Äntligen fredag!
För dig upp till 15 år
Terminsavslutning
15 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
Barnkören sjunger
Söndagsskolans terminsavslutning
v. 20
16 13:00 Städdag vid Sommargården, Skillinge
Vi hjälps åt att snygga till vår sommargård inför sommaren
18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
17 ti 13:00 Städdag vid Sommargården, Skillinge
Vi hjälps åt att snygga till vår sommargård inför sommaren. Kl. 13-17
18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
18 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
19 to 18:30 Alpha-kurs
22 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
v. 21
23 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
24 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
25 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
26 to 08:00 Gökotta vid Sommargården, Skillinge
Tag med eget fika
18:30 Alpha-kurs
29 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
v. 22
30 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
31 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
- Terminsavslutning