Kungsörs Baptistförsamling
December 2022

v. 48
4 11:00 Gudstjänst
Lisa Fredlund predikar
Nattvardsfirande
Söndagsskola för barnen
Utgångskollekt till vår barmhärtighetssyster i Belarus
Församlingsmöte efter kyrkfikat

(Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin)
v. 49
5 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
6 ti 19:00 Körövning i Kung Karls kyrka
inför julkonserten
11 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran predikar
Barnkören sjunger
Söndagsskolans terminsavslutning
13:00 Marknadskaffe i Centrumgården
v. 50
12 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
13 ti 19:00 Körövning i Kung Karls kyrka
inför julkonserten
16 fr 18:00 Barnkören övar
17 18:00 Julkonsert i Kung Karls kyrka
Begränsat antal platser - kom i god tid
18 11:00 Gudstjänst
Mikael Ericson predikar
v. 51
19 18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är
25 Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan
Besök gärna någon annan kyrkan i din närhet
v. 52
26 11:00 Ekumenisk gudstjänst på annandag jul
i Kung Karls kyrka
Mikael Ericson Predikan
18:00 Bön hemma
Vi ber där vi befinner oss. Gud hör vår bön var vi än är