Kungsörs Baptistförsamling
December 2023

v. 48
3 11:00 Adventsgudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola för barnen

Bön och kollekt för vårt gemensamma internationella arbete genom Equmeniakyrkan
v. 49
4 18:00 Bön
i Centrumkyrkan
6 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
8 fr 18:00 Taco-kväll
10 11:00 Gudstjänst med Nattvard
Inger Wilhede predikar
Söndagsskola för barnen

(Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin)

Under eftermiddagen arrangeras Kungsörs julmarknad i Kungsörs centrum. Centrumgården än öppen med marknadsfika
v. 50
11 18:00 Bön
i Centrumkyrkan
12 ti 19:00 Adventskonsert
i Kung Karls kyrka
13 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
17 11:00 Gudstjänst för alla åldrar
Besök av Detektiv M. Wennerhult
v. 51
18 18:00 Bön
i Centrumkyrkan
20 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
24 09:00 Julfrukost
v. 52
25 18:00 Vi ber hemma
26 ti 11:00 Ekumenisk gudstjänst på annandag jul
i Kung Karls kyrka
Bengt-Göran Backman predikar
27 on 10:00 Vi ber hemma
31 11:00 Nyårsbön i Pingstkyrkan