Kungsörs Baptistförsamling
Februari 2024

v. 05
4 11:00 Gudstjänst med Nattvard
Sören Carlsvärd predikar
Söndagsskola för barnen

(Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin)
v. 06
5 18:00 Bön
i Centrumkyrkan
6 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
7 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
18:30 Ett ljus i mörkret
Stilla mässa i Taizéton
Sång, musik och tystnad.
Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin
11 11:00 Gudstjänst
Bengt-Göran Backman predikar
Söndagsskola för barnen
v. 07
12 18:00 Bön
i Centrumkyrkan
13 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
14 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
18:30 Ett ljus i mörkret
Stilla mässa i Taizéton
Sång, musik och tystnad.
Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin
18 11:00 Gudstjänst
Göran Strömberg predikar
Söndagsskola för barnen
v. 08
19 18:00 Bön
i Centrumkyrkan
20 ti 18:00 Scouterna träffas
vid Sommargården, Skillinge
21 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
18:30 Ett ljus i mörkret
Stilla mässa i Taizéton
Sång, musik och tystnad.
Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin
23 fr 18:00 Taco-kväll
25 11:00 Församlingens årsmöte
v. 09
26 18:00 Bön
i Centrumkyrkan
27 ti 18:00 Scouterna har sportlov
28 on 10:00 Bön
i Centrumkyrkan
18:30 Ett ljus i mörkret
Stilla mässa i Taizéton
Sång, musik och tystnad.
Nattvard - glutenfritt bröd, alkoholfritt vin