Kungsörs Baptistförsamling
Meny

Uthyrning

Detta gäller vid all uthyrning

Lärsätersgården, Centrumkyrkans lokaler samt Sommargården kan hyras för olika arrangemang. Lokalerna lämpar sig för arrangemang som läger, konferenser, studiecirklar, utställningar, sammanträden, bröllop och begravning.

För allas trevnad har vi några regler. Den som hyr (hyresgästen) är ansvarig för att dessa följs (vissa regler är ej tillämpliga för Lärsätersgården).

1. Hyresgästen ansvarar för lugn och ordning. Vid skada på lokaler och inventarier har hyresgästen fullt ekonomiskt ansvar.

2. Barn skall hållas under uppsyn. Speciellt vid Centrumgårdens entré p.g.a. risken med trafiken på Karlavägen.

3. Ingen (barn eller vuxen) får vistas i de lokaler som inte ingår i uthyrningen. Dessa låses.

4. När sång och musik spelas efter kl. 22.00 skall fönster o dörrar vara stängda.

5. Det råder rök- och alkoholförbud.

6. Pyrotekniska effekter är ej tillåtna. (utlöser brandlarm)

7. Ommöblering är tillåten för bord och stolar, ej övriga inventarier. Möblering återställs till lokalens standardmöblering enligt foto. Detta behövs ej, om speciell möblering är beställd.

8. I Centrumgården tillåts maximalt 106 personer och i Sommargården 70 personer.

9. Om AV -hjälpmedel ingår, skall hyresgästen i förväg informera sig om dessas funktion

10. Vid behov tillhandahålles en nyckel till Centrumgårdens bakre ingång respektive Sommargårdens ytterdörrar. För ej återlämnade nycklar debiteras hyresgästen för utbyte av låscylinder + arbete.

11. Om hyresgästen, inte hyrt tidigare eller är okänd, upprättas ett avtal om hyra av lokal. Detta undertecknas av hyresgästen och den som tar emot beställningen. Hyresgästen skall kunna identifiera sig med svensk ID-handling. En depositionsavgift på 1500kr kan komma att tas ut, när avtalet signeras. Avtal tillämpas också i fall av återkommande schemalagda uthyrningar.

12. Hyreskostnaden faktureras i efterskott.

Alpha-kurs

Host.jpg Om du undrar vad Kristen Tro är? Anmäl dig till Alphakursen

KÅS

DSC08357.JPG KÅS Kungsörs "Galleria" Välkommen att fynda och samtidigt hjälpa andra

Barn & Ungdom

Ssoutvinjett.jpg

Tänd ett Ljus

Ljusbarare.jpg

Bakgrundsbilden är Lundbysjön sett från Församlingens Lägergård Lersäter utanför Kolsva