Kungsörs Baptistförsamling
Meny

Equmeniakyrkans Katastroffond

Vårt samfund Equmeniakyrkan har en katastroffond. Pengar ur fonden används när det sker katastrofen av olika slag runt om i världen som det inte går att budgetera för i förväg. Just nu samlas pengar in till stöd och hjälp för de som drabbas av kriget i Ukraina.

received_214828620824886.jpg

Bidrag från fonden har bland annat använts till

Beginning of Life och baptistförsamlingen Light to the World Church i Moldavien
Det finansiella stödet kommer bland annat gå till basala behov som matportioner och hygienartiklar och övernattningsplats, men även till logistiska behov som transportering till och från gränsen, hjälp med dokument och något så enkelt men viktigt idag som sim-kort till telefoner. Utöver det går det även till traumabehandling för både barn och vuxna, både i form av material och terapi.
Läs mer om hjälpen här

Baptistunionen i Ukraina genom European Baptist Federation (EBF)
Equmeniakyrkan bidrar med finansiellt stöd till matportioner, hygienpaket, kuddar och täcken samt värmekällor till tillflyktshusen.
Läs mer om hjälpen här

Alpha-kurs

Host.jpg Om du undrar vad Kristen Tro är? Anmäl dig till Alphakursen

KÅS

DSC08357.JPG KÅS Kungsörs "Galleria" Välkommen att fynda och samtidigt hjälpa andra

Barn & Ungdom

Ssoutvinjett.jpg

Tänd ett Ljus

Ljusbarare.jpg

Bakgrundsbilden är Lundbysjön sett från Församlingens Lägergård Lersäter utanför Kolsva