Kungsörs Baptistförsamling
Meny

Barmhärtighetssyster

Församlingen stöder en Barmhärtighetssyster i Belarus. Vår syster, Ekaterina, arbetar bland barn och ungdomar som har blivit drabbade av Tjernobylkatastrofen 1986. Trots att olyckan skedde för så många år sedan blir barn fortfarande sjuka i olika former av cancer.
Bland annat besöker Ekaterina barnen på sjukhusen, ordnar läger och fester för dem och hjälper och stöttar familjerna.

Vill du ge ett bidrag till Ekaterinas arbete så kan du sätta in en summa på församlingens bg: 284-4868, eller swish 123 238 91 61 Märk "Barmhärtighetssyster"

I ett brev i december skrev vår barmhärtighetssyster:
”Under året har vi tyvärr begravt 6 barn och 41 nya familjer har ställts inför följderna av Tjernobylkatastrofen - onkologi för barn.

I vår stad organiseras nu ett hospice för barn. Vi mödrar som har begravt våra barn har anförtrotts denna uppgift. Vi förstår alla hur viktigt det är och det är därför vi har gått in i detta arbetet så att mödrarna kan få det stöd de behöver från samhället. Det finns inte lägre något hopp för Veronika 8 år, Pavel 7 år och Daniel 6 år.

7 år gamla Sergei förbereder sig för upprepad transplantation av benmärg. I juli var han med oss ​​på lägret och hans föräldrar gladdes av hans självständighet men nu är de i skräck.”

Alpha-kurs

Host.jpg Om du undrar vad Kristen Tro är? Anmäl dig till Alphakursen

KÅS

DSC08357.JPG KÅS Kungsörs "Galleria" Välkommen att fynda och samtidigt hjälpa andra

Barn & Ungdom

Ssoutvinjett.jpg

Tänd ett Ljus

Ljusbarare.jpg

Bakgrundsbilden är Lundbysjön sett från Församlingens Lägergård Lersäter utanför Kolsva